Wat is een ambassade?

Een ambassade is een diplomatieke vertegenwoordiging van een land in een ander land. De ambassade is meestal gevestigd in de stad waar ook de regering van het desbetreffende land zetelt. De meeste ambassades in ons land zijn derhalve gevestigd in Den Haag.

De belangrijkste functies van een ambassade

De ambassade zorgt voor de communicatie en overleg tussen de twee landen. Ook eventuele culturele uitwisselingen worden door de ambassade verzorgd. De ambassade fungeert ook vaak aan aanspreekpunt voor de burgers van het thuisland die in het gastland verblijven. De ambassade wordt geleid door de ambassadeur.

Het terrein van de ambassade

Het terrein waar de ambassade is gevestigd en het terrein van de residentie van de ambassadeur genieten onschendbaarheid. Dit is op basis van artikel 22 van het Verdrag van Wenen uit 1961 met betrekking tot diplomatiek verkeer. De autoriteiten van het gastland mogen het ambassadeterrein en de ambassadeursresidentie pas betreden na toestemming van de ambassadeur. Soms wordt hier ook wel eens gebruik van gemaakt door mensen die politiek asiel aan willen vragen. Het is dus niet zo wat vaak wordt beweerd dat het ambassadeterrein grondgebied is van de desbetreffende staat. Dus waar de Nederlandse ambassade staat in Parijs is gewoon Frans grondgebied. Als er een misdaad is begaan is die begaan op Frans grondgebied. De ambassadeur moet weel toestemming verlenen dat eventueel politie of andere hulpverleners het ambassadegebouw in mogen.

Gezantschappen en ambassades

Tot 1940 werd ons land in het buitenland vertegenwoordigd door gezantschappen, de gezant had hier de leiding over. In 1942 werden de gezantschappen in Londen en Washington ambassades, later werden ook de andere gezantschappen aangepast naar ambassades. In de tijd van voor de Eerste Wereldoorlog waren ambassades en ambassadeurs alleen voorbehouden aan de grotere machten. De kleinere landen zonden gezanten naar de ambassadeurs, ook de zogenaamde gevolmachtigde ministers en consuls-generaals traden vaak op als vertegenwoordiger. Ambassades zij nog wel eens het doelwit van aanslagen. Dit komt vaak door de herkenbaarheid en de politieke functies. Het komt ook wel eens voor dat een land om bepaalde redenen de ambassade moet sluiten of dat de ambassadeurs zich terugtrekt. De ambassade blijft dan onschendbaar dit ook volgens het verdrag van Wenen. Een neutraal land, vaak is dat Zwitserland, krijgt dan de sleutels en neemt dan gedeeltelijk het beheer over.

Samenwerking van de Benelux landen

Er is al een tijdje sprake van dat op sommige plaatsen de Nederlands, Belgische of Luxemburgs ambassades onder één dak zitten. Dit worden de zogenaamde colocaties genoemd. Dit is onder andere al in Caracas, Buenos Aires en Mexico-Stad het geval. De drie regeringsleiders van de Benelux-landen willen dit nog verder optimaliseren qua huisvesting en om elkaar te vertegenwoordigen. In sommige landen wordt België al door Nederland vertegenwoordigd en anders om is dat ook al het geval. Verdere samenwerking tussen de drie landen is in ontwikkeling.