Wat doet de ambassadeur?

Nederland heeft in bijna alle landen van de wereld een ambassade. Ook zijn er in diverse landen nog een aantal consulaten, beiden zijn er om Nederland en Nederlanders in het buitenland te vertegenwoordigen en eventueel bij te staan. De ambassadeur of ambassadrice zijn de personen die ons land vertegenwoordigen. Maar wat is precies hun taak?

De ambassadeur of ambassadrice

De ambassadeur of ambassadrice vertegenwoordigt het land in een ander land. De bekendste functie is die van vertegenwoordiger van het staatshoofd, in ons land de Koning. De ambassadeur valt meestal formeel onder het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Naast zijn functie als vertegenwoordiger van het staatshoofd geeft hij ook leiding aan de ambtenaren die in de ambassade werken. Als de relaties tussen verschillende landen verslechteren, of een land heeft iets gedaan wat in de ogen van een ander land niet kan, dan kan één van die landen zijn ambassadeur terugroepen. Door een ambassadeur terug te roepen geeft een land een duidelijke vorm van afkeuring af. Ook kan het voorkomen dat een ambassadeur door het ontvangende land “op het matje” wordt geroepen. De ambassadeur moet dan voor een bepaald feit verantwoordelijkheid voor zijn land afleggen. In het ernstigste geval krijgt de ambassadeur zijn paspoort terug en moet hij het land verlaten.

Ambassadeur in Nederland

Als een land een nieuwe ambassadeur naar Nederland stuurt is zijn eerste officiële handeling het overhandigen van de geloofsbrieven. Hij moet die geloofsbrieven overhandigen aan de Koning. Deze overhandiging vindt traditioneel plaats op een woensdag. De nieuwe ambassadeur wordt dan met de koets opgehaald en naar Paleis Noordeinde gebracht. Als de Koning de geloofsbrieven heeft geaccepteerd is de ambassadeur in zijn nieuwe functie erkend. Jaren waren dat alleen mannen. In 1953 werd de eerste vrouwelijke ambassadeur erkend in Nederland. Dat was H.E. Begum Ra’ana Liaquat Ali Kahn van toen Oost-Pakistan nu heet dat Bangladesh.